Lifestyle & Cooking News & Event

Haier จัดโปรแกรมเสริมศักยภาพ พนักงานและพนักงานขาย “Haier Air Conditioning Training”


บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  (Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd.) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก และแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 14 ปีซ้อน ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสินค้าให้กับพนักงานและพนักงานขาย ภายใต้ชื่องาน Haier Air Conditioning Training ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้พนักงานและพนักงานขาย

โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปถึงจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอื่น ๆ ตามหัวเมืองต่าง ๆ จนครบทั่วทั้งประเทศไทย ภายในกิจกรรมมีพนักงานและพนักงานขายที่เข้าร่วม ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์แล้วกว่า 500 คน

กิจกรรมในงานมีการอบรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงรายละเอียดและการใช้งานเกี่ยวกับสินค้า อาทิ สินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ โทรทัศน์ เครื่องครัวต่าง ๆ ครอบคลุมจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและเครื่องทำน้ำอุ่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและพนักงานขายได้รับความรู้ และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้


You Might Also Like...