News & Event

ฉลองเปิด Five Star สาขาใหม่สถานีขนส่งหมอชิต 2


สุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด หรือ ธุรกิจห้าดาว เป็นประธานเปิดร้าน Five Star สาขาสถานีขนส่งหมอชิต 2 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อภัชนีย์ กรศรี และ ณัฐเชษฐ คุณากร ค้าธุรกิจของบริษัทสาขาที่ 314

05-w

04-w

โดยเน้นการปรับภาพลักษณ์ของร้าน Five Star ให้มีความทันสมัย สวยงาม ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และมีเป้าหมายขยายสาขาทั่วประเทศไทยในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 600 สาขา เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ


You Might Also Like...