Lifestyle & Cooking News & Event

แฟชั่นโชว์ชุดมรดกไทย “ดุสิตาภูษิตราภรณ์”


ดุสิตาภูษิตราภรณ

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดงานแฟชั่นโชว์มรดกอันล้ำค่าของชุดเครื่องแต่งกายไทยโบราณ โดยฝีมือช่างชั้นสูง ชมเครื่องแต่งกายตามโบราณราชประเพณีของกษัตริย์ เจ้านายในราชสำนักชั้นสูง เครื่องแต่งกายในพระราชพิธีโสกันต์หรือโกนจุก จากสุดยอดนักออกแบบเครื่องแต่งกายไทยระดับประเทศ อาทิ อาจารย์สุรัตน์ จงดา, อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ, อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย, อาจารย์พีรมณฑ์ ชมธวัช, อธิษฐ์ ถิรกิตติวัฒน์และเครื่องประดับโบราณหาค่าไม่ได้จากคุณพุทธิพงษ์ เพียรเจริญ

พร้อมอร่อยกับอาหารว่างไทยโบราณทั้งคาวและหวานที่หารับประทานยาก เช่น เรไรหน้าปู, กุ้งซ่อนกลิ่น, ล่าเตียง ฯลฯ และชมการสาธิตทำของว่างโบราณ ณ บริเวณล็อบบี้ เล้าจน์ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ในราคา 1,500 บาทต่อท่าน สำหรับบุฟเฟ่ต์ขนมไทย, กาแฟ, ชา และแชมเปญท่านละ 1 แก้ว ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0 2200 9000 ต่อ 2345, 2999

 


You Might Also Like...