Design Kitchen & Home

ecoBirdy รีไซเคิลของเล่นพลาสติกให้เป็นเฟอร์ฯ จิ๋วแต่แจ๋ว


หนึ่งในขยะพลาสติกที่มากที่สุดในโลกคือ ของเล่นพลาสติก จากการสำรวจในที่มาของโครงการ ecoBirdy พบว่าของเล่นพลาสติกส่วนมากมีอายุแค่ 6 เดือนตามความสนใจและพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นขยะของเล่นพลาสติกส่วนมากถูกใช้ถมที่เพื่อให้ย่อยสลายในดินซึ่งกินเวลาหลายร้อยปีในขณะที่ของเล่นพลาสติกชิ้นหนึ่งใช้ทรัพยากรและพลังงานทางปิโตรเลียมในการผลิตเท่ากับขวดน้ำดื่มแบบใช้ครั้งเดียว 500 ขวด

[3] ecobirdy (8)

Maison Et Objet จากเบลเยี่ยมคือเจ้าของโครงการนี้ ซึ่งเริ่มสังเกตเห็นปัญหาขยะของเล่นพลาสติก และขยายผลสู่การนำขยะเหล่านั้นมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และของใช้เพื่อผู้ใช้ที่เป็นเด็ก Vanessa Yuan และ Joris Vanbriel ต้องการชี้ให้เห็นว่า กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกคือนวัตกรรมที่จำเป็นที่สุดในการลดปัญหาขยะ และการใช้กระบวนการออกแบบมาเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัสดุตั้งต้นคือแนวคิดของโครงการนี้

[3] ecobirdy (1)

[3] ecobirdy (2)


ecoBirdy
แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการรับบริจาคของเล่นพลาสติกไม่ใช้แล้ว เพื่อนำมาย่อยเป็นเกล็ดพลาสติก และส่วนของการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์จากพลาสติกที่ย่อยขนาดแล้ว โครงการนี้เริ่มแบบเต็มขั้นตอนเมื่อมกราคมที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าที่การลดขยะพลาสติกในยุโรปก่อน

[3] ecobirdy (7)

[3] ecobirdy (6)

ด้วยข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายและนำเข้าขยะผลิตภัณฑ์ชุดแรกประกอบด้วย Charlie The Chair เก้าอี้มีพนัก Rhino The Lamp โคมไฟตั้งโต๊ะและ Luisa The Table โต๊ะที่ใช้คู่กับ Charlie The Chair ได้ โดยเป้าหมายในแคมเปญนี้คือการรวมขยะพลาสติก 25 ตันเพื่อผลิต Charlie The Chair จำนวน 2,000 ตัว

[3] ecobirdy (3)

ภาพ : Maison Et Objet, ecoBirdy

บทความจากคอลัมน์ “Around Design” นิตยสาร @Kitchen ฉบับที่ 140 ประจำเดือนเมษายน 2561


You Might Also Like...