Lifestyle & Cooking News & Event

ดุสิตธานี หัวหิน ริเริ่มเสิร์ฟผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในท้องถิ่นให้ลูกค้า


โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน นำร่องเป็นหนึ่งในโรงแรมแรกๆ ที่ริเริ่มนำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในท้องถิ่นมาให้บริการลูกค้าของโรงแรม ตั้งต้นกระบวนการตั้งแต่เสาะหาและเลือกสรรไปจนถึงแหล่งผลิต  ซึ่งการริเริ่มของ ดุสิตธานี หัวหิน ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมความยั่งยืน ที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนของดุสิต ที่ทำให้เกิดความตระหนักถึงผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและเศรษฐกิจในระยะยาว

3

1

โดยทีมงานของโรงแรมได้ออกไปเยี่ยมชม และเรียนรู้เกี่ยวกับพืชผลที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์กับผู้ผลิตในท้องถิ่น อาทิ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ, โรงสีแห่งความสุข และไร่พลิศา เป็นต้น และได้คัดสรรผลิตผลจากแหล่งผลิตเหล่านี้ มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เมนูพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “กินดีอยู่ดี” ของโรงแรม

4

นอกจากนี้ทีมงานคณะกรรมการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของทางโรงแรมยังคงเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง พร้อมกับเสาะหาวัตถุดิบออร์แกนิกที่ดีที่สุดจากแหล่งผลิตในท้องที่ต่อไป


You Might Also Like...