Design Kitchen & Home

สุขภัณฑ์ห้องน้ำที่หล่อประสานเศษไม้ด้วยเรซิ่น น้ำหนักเบา แถมย่อยสลายได้


สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และอ่างอาบน้ำ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของห้องน้ำ และด้วยภูมิปัญญาจากอดีตที่ถูกพัฒนาจนเกิดเป็นสินค้าสำคัญในอุตสาหกรรมเซรามิกและคล้ายว่านี้จะเป็นทางเลือกเดียวทั้งวัสดุและกระบวนการที่จะสามารถผลิตเครื่องใช้เหล่านี้ขึ้นมาได้ ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันจากการสำรวจและวิจัย อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างคาร์บอนฟุ้ตปริ๊นต์ (Carbon Footprint) เป็นจำนวนมาก

Petro Lahtinen ผู้ก่อตั้ง Woodio เล่าว่า ครั้งแรกเขาเพียงแค่คิดจะทำกระเบื้องกรุผนังจากไม้ ด้วยในบ้านเกิดของเขา Helsinki, Finland ไม้คือหนึ่งในสินค้าส่งออกไปทั่วโลกทั้งไม้แปรรูป ไม้ซุงและเครื่องเรือนที่ผลิตจากไม้ การเหลือทิ้งของเศษไม้จากอุตสาหกรรมไม้ให้เขาเกิดคำถามถึงนวัตกรรมที่จะเป็นทางเลือกในการจัดการขยะจากอุตสาหกรรมไม้ได้ เมื่อลงไปศึกษาเขาจึงพบว่าเซรามิกไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการผลิตเครื่องใช้ในห้องน้ำ กรอบของการทำงานจึงขยับจากกระเบื้องเป็นเครื่องสุขภัณฑ์

‘เราสร้างผลงานการออกแบบที่สวยงาม ยั่งยืนและดูไม่ตกยุคเพราะเราคือชาวฟินแลนด์ และพวกเราชื่นชอบในความยั่งยืน เช่นเดียวกับผลงานการออกแบบของพวกเรา’ นี้คือปรัชญาในการทำงานของ Woodio ที่ทำให้เกิดนัตกรรมการผลิตเครื่องใช้เซรามิกในห้องน้ำที่มีมากกว่า โถสุขภัณฑ์แบบติดผนังและอ่างอาบน้ำอย่างละรูปแบบกับอ่างล้างหน้าอีกสิบเจ็ดแบบให้เลือกนับตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์ในปี 2016 และมีได้รับการตอบรับมากขึ้นในแต่ละปี แม้ราคาขายปลีกของ Woodio สูงกว่าสุขภัณฑ์เซรามิกทั่วไป แต่การได้นำเสนอสุขภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นภาระกับโลกน้อยกว่าเป็นเป้าหมายหลักของแบรนด์

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ Woodio คือการคัดเลือก แปรสภาพให้พร้อมกับการหล่อประสานเศษไม้ด้วยเรซิ่น ที่ยังคงให้ความแข็งแรง ทนทานและป้องกันความชื้นได้สนิท แต่ง่ายต่อการจัดการนำไปทำลายทิ้งเมื่อไม่ได้ใช้งานต่อ Woodio เทียบปริมาณขยะของสุขภัณฑ์ซึ่งผลิตตามนวัตกรรมว่าสามารถย่อยสลายเพราะผลิตจากเศษไม้ถึง 80% โดยเศษไม้ส่วนมากคือไม้แอสเพนและไม้เบิร์ชที่มาจากป่าปลูกในอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ตั้งอยู่ในเมือง Helsinki

ความลงตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Woodio คือด้วยข้อจำกัดในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ แต่รูปแบบของอ่างล้างหน้าแบบลอยตัว ‘Block’ โถสุขภัณฑ์และ ‘Flow’ อ่างอาบน้ำที่ออกแบบและวางขายมาแล้วเหล่านั้น ถูกทดแทนด้วยรูปทรงที่สวยงามและพ้องกับสีของเศษไม้ที่มีการผสมทำสีลงไปเพื่อให้ความรู้สึกแตกต่างจากความเป็นเศษวัสดุ และแม้จะขึ้นรูปจากเศษไม้แต่การผลิตที่เข้าใจถึงข้อจำกัดของวัสดุ ในการหล่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นยังให้ได้มาตรฐานของเครื่องสุขภัณฑ์ โดยสามารถใช้กับสะดืออ่างล้างหน้า ครอบต่อท่อน้ำทิ้ง แผ่นวงแหวนยางสำหรับกันซึม และติดตั้งก๊อกน้ำลงบนตัวผลิตภัณฑ์ได้ จึงไม่เกิดปัญหาการรั่วซึม

เพราะ Woodio เริ่มต้นจากความต้องการนำเสนอเครื่องใช้ในห้องน้ำที่ผลิตและแก้ปัญหาการปล่อยคาร์บอน ด้วยน้ำหนักมวลที่เบากว่าสินค้าเซรามิกในประเภทเดียวกัน กระบวนการขนส่งจึงปล่อยก๊าซคาร์บอน (CO2 Emission) น้อยกว่าด้วย

ภาพ : Woodio, Finland


You Might Also Like...