Design Kitchen & Home

PASAYA สิ่งทอที่ถนอมคนและสิ่งแวดล้อม


“รวมพลคนกู้โลก (Mission for The World)” เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ PASAYA (พาซาญ่า) ผู้นำธุรกิจเครื่องนอน สิ่งทอ ผ้าม่าน และสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพพรีเมียมชื่อดังของประเทศไทย ที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา PASAYA เป็นผู้ขับเคลื่อนให้คนไทยตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งมั่นสู่การเป็น Net Zero Emission Factory หรือโรงงานสีเขียวที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยผ่านการใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน ลดการปล่อย และเพิ่มการเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

เส้นทางโรงงานสีเขียวของ PASAYA

เริ่มต้นจากโรงงานทอผ้าเล็กๆ ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีเครื่องจักรมือสอง 20 เครื่อง กับคนงานไม่ถึง 50 ชีวิตที่ถือเป็นจุดกำเนิดของ PASAYA ต่อมาคุณชเล วุทธานันท์ ประธานกรรมการ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด ได้มารับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัว จนกระทั่งสร้างโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ 400 ไร่ ในอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เขาจึงตั้งใจให้สถานประกอบการแห่งนี้เป็นโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนทำงาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนระบบจัดการน้ำ การออกแบบโรงงานเป็นอาคารประหยัดพลังงาน มีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งการมีพื้นที่สีเขียวและจุดหย่อนใจสำหรับพนักงานที่ขณะนั้นจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยคน ต่อมามีการพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้สารเคมี จนผลิตภัณฑ์เครื่องนอนและผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทต่างๆ ของ PASAYA ได้รับ “ฉลากเขียว” และสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพให้กับสินค้าไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับมาตรฐานปลอดสารพิษของยุโรป

แนวคิดในการเปลี่ยนโลกแบบยั่งยืน 

เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 PASAYA ได้ออกแบบและวางผังโรงงานสีเขียวให้มีระบบการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการใช้สารเคมีอันตรายที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของสารเคมีอันตรายในแหล่งน้ำและผืนดิน รวมถึงการรีไซเคิลระบบน้ำภายในโรงงานได้ 100% และนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้ถึง 30%

ทุกอาคารภายในโรงงานได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพในการผลิต ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน อาทิ โรงทอ “Casamatta” (แปลว่า Crazy Hose บ้านของคนที่คลั่งไคล้การทอผ้า) ต้องควบคุมความชื้นและมีการกำจัดฝุ่นฝ้ายในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบระบบถ่ายเทอากาศตามหลัก Aero Dynamic ภายในโรงย้อม (Kampang) ที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 130 องศาเซลเซียสในขณะย้อมให้เย็นสบาย และสวนป่าสีเขียวใจกลางโรงเย็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ผ่อนคลายให้พนักงาน โดยในปี พ.ศ. 2565 PASAYA ได้เริ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานสะอาดแทนไฟฟ้าภายใต้การสนับสนุนของ KBank รวมถึงเพิ่มการใช้วัตถุดิบ Recycle และ Upcycling

นอกจากนี้ยังจัดโครงการปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยพื้นที่ของโรงงาน 100 ไร่ที่จังหวัดราชบุรี โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ครบภายในปี พ.ศ. 2568 และขยายพื้นที่การปลูกต้นไม้ไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 300 ตันต่อปี 

PASAYA แบรนด์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อครั้งที่ PASAYA กำเนิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ทำขึ้นเป็นสิ่งทอที่ปลอดสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde Free) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เราไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อมที่ขจัดไม่ได้ ไม่ใช้สีและสารเคมีที่มีโลหะหนักเป็นส่วนผสมเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้และพนักงาน ผ้าทุกผืนของ PASAYA ได้รับการรับรองระดับสากลว่าเป็นผ้าที่ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับที่ใช้ได้กับเด็กทารกแรกเกิด

โดย PASAYA มีสินค้ากลุ่ม Bedding แบรนด์ชุดผ้าปูที่นอนดีต่อสุขภาพของทุกคนและดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติปราศจากสารพิษก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์มาตรฐานยุโรปในขั้นที่ใช้ได้กับเด็กทารกแรกเกิด ยับยั้งไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราได้ 99%

สินค้ากลุ่ม Lifestyle ที่โดดเด่นคือเสื้อสูทเนื้อผ้า Upcycling ซึ่งนำขวดพลาสติก PET มาถักทอเป็นเส้นใยเนื้อผ้า โดยสูท 1 ตัวมาจากขวดพลาสติก 18 ขวดที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลถักทอเป็นเส้นใยผ้า ซึ่งเป็นอีกนวัตกรรมที่ช่วยลดปริมาณขวดพลาสติกใช้แล้วของโลก โดยเสื้อสูทรุ่น Zero Sweat Suit ยังได้รับรางวัล DEmark 2020 ทำจากเนื้อผ้าที่ตอบโจทย์เรื่องความเย็นสบาย ใส่แล้วไม่ร้อน ดูแลง่าย ซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า และไม่จำเป็นต้องรีดอีกด้วย  

 PASAYA ยังคิดค้นนวัตกรรมผ้าม่านประหยัดพลังงาน Energy-Saving ที่สามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ 2-4 องศาเซลเซียส ด้วยเทคโนโลยีการทอด้วยเส้นใยเมทัลลิก สะท้อนความร้อน ป้องรังสี UVA / UVB ได้ระดับ UPF50+ โดยได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและได้รับรางวัล Best Innovation Prime Minister’s Export Award ในปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผ้าม่านเส้นใยรีไซเคิล (Upcycling) เป็นการนำเส้นใยจากขวดน้ำพลาสติกมาทอผ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสินค้ากลุ่มผ้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ ผ้าบุโซฟา หมอนอิง ผ้าม่าน (งานโครงการ) รวมไปถึงผ้าบุผนังที่ได้รับมาตรฐานสินค้าฉลากเขียว และสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark PASAYA Biotech ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงงานสีเขียว ใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 100%

KODEE แบรนด์ชุดออกกำลังกายคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีใต้และที่เป็นไอคอนิกของโรงงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ Octospider โรงอาหารพนักงานที่สร้างขึ้นให้โดดเด่นแปลกตาจากโรงอาหาร สู่ร้านอาหารไทยฟิวชันประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งกลายมาเป็นจุดดึงดูดและแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด โดยด้านล่างของห้องอาหารแห่งนี้ยังเป็นที่เลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ โดยใช้น้ำที่มาจากระบบหมุนเวียนจากบ่อบำบัดน้ำเสียอีกด้วย 

สามารถดูรายละเอียดของ PASAYA ได้ที่ www.pasaya.com/
Facebook : PASAYA.shop


You Might Also Like...