Design Kitchen & Home

ดินสอสีที่มีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่เพิ่งร่วงลงสู่พื้นดิน


ด้วยโจทย์ “Embrace : มนุษย์สามารถใช้การออกแบบโอบรับทุกอย่างที่แตกต่าง เฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลตลอดเวลาได้อย่างไรบ้าง” และเป็นปีที่ 21 ที่ Kokuyo แบรนด์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานจัดงานประกวด Kokuyo Design Award ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั่วโลกเสนอความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ตามโจทย์ในแต่ละปีที่กำหนด

โดยผลการประกาศรางวัลในปีนี้มีผู้ส่งประกวดทั้งหมด 1,031 ผลงาน และผลงานรองชนะเลิศที่ออกแบบโดย Shunsei Yoshida เป็นผลงานที่น่าสนใจทั้งการใช้งานและแนวคิดซึ่งเปลี่ยนให้ภาพจำของดินสอสีแตกต่างออกไป

“นี่คือดินสอสีที่มีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่เพิ่งร่วงลงสู่พื้นดิน” Yoshida กล่าว “เมื่อวางพวกมันอย่างไม่ตั้งใจจะเก็บให้เป็นระเบียบ คุณจะพบความสวยงามที่แตกต่าง ไม่ได้สร้างความรู้สึกรกระเกะระกะ แต่เป็นความงามในอีกมุมมอง”

Fall Leaf Colour Pencils (落葉彩色筆) หรือดินสอสีในรูปทรงของใบไม้แห้ง ที่แบ่งคร่าวๆ ได้ 3 ขนาด โดยส่วนที่คล้ายโคนก้านใบไม้จะขึ้นรูปเป็นแท่งขนาดใกล้เคียงกับดินสอ ก่อนจะเชื่อมกับส่วนที่มีรูปร่างคล้ายเรือนใบแต่มีการเพิ่มความหนาเข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการจับและใช้เป็นทางเลือกสำหรับการวาดเส้นหรือฝนระบายสี ซึ่งคล้ายกับชอล์กแผ่นสำหรับเขียนร่างเส้นเพื่อนตัดเย็บเสื้อผ้า

ความพิเศษและโดดเด่นของ Fall Leaf Colour Pencils ไม่ได้มีเพียงรูปทรง แต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆ แม้รูปร่างของใบไม้แห้งอาจเปลี่ยนไป แต่ก็อุปมาได้คล้ายกับใบไม้แห้งที่เสื่อมสภาพ ผุกร่อน ซึ่งเป็นอีกส่วนที่สร้างความประทับใจให้กับกรรมการในการตัดสิน

Fall Leaf Colour Pencils เป็นหนึ่งในผลงานที่จะได้รับการพัฒนาต่อเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Kokuyo

ภาพ : Kokuyo, Japan


You Might Also Like...