News & Event

Design Excellence Award 2020 (DEmark) เปิดรับสมัครผลงานแล้ว!


Design  Excellence  Award  2020 (DEmark) เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เข้าร่วมโครงการ เพื่อค้นหาผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลกด้วยแนวคิด “Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ ซึ่งผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์

ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.demarkaward.net 

รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป

คอนเซปต์ของปี 2020 คือโจทย์ของการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างรู้คุณค่าที่กำลังได้รับการใส่ใจมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจได้ก้าวข้ามสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน เป็นการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ  หัวใจสำคัญคือการกลับไปทำความเข้าใจการออกแบบและการทำงานของธรรมชาติ  ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบหมุนเวียนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด และไม่มีของเหลือใช้เกิดขึ้น การออกแบบหรือดีไซน์ จึงเปรียบเสมือนก้าวแรกที่เป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ Circular  Economy เพื่อการพัฒนาและนำไปใช้อย่างยั่งยืน ในปีนี้มีการพิจารณารางวัลใน  7 กลุ่ม คือ

1.  กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)  

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)  

3.  กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative  Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / Etc.

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office / Digital Appliances / Equipment / IOT / Etc. )

5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

6. กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์  (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Café/ Retail Shop/ Co- Working Space / Condominium Project) 

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ DEmark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50  ในการเข้าร่วมงาน แสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯเข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้งในเวลา 1 ปี)   ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล Demark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที


You Might Also Like...