Design Kitchen & Home

EMU แรงบันดาลใจจากก้อนปะการัง ที่ให้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตในน้ำ


การอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งเป็นอีกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ต้องการการก่อสร้างท่าเรือ หรือทำเขื่อนกั้นคลื่นเสมอไป หากทำความเข้าใจกับกระแสน้ำ ฤดูกาล กายภาพของพื้นที่ใต้ระดับน้ำทะเลที่ต้องอาศัยการวิจัยพื้นที่อย่างถี่ถ้วน ต่อเนื่อง เพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุดให้เหมาะและได้มาตรฐานการปฏิบัติการในเชิงอนุรักษ์

Alex Goad สำเร็จการศึกษาด้านออกแบบอุตสาหกรรม และด้วยความสนใจส่วนตัว เขาใช้ความรู้ที่ได้มาในการออกแบบผลงานเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะ ตั้งแต่วัตถุขนาดมือจับได้ ไปจนถึง EMU หรือ Erosion Mitigation Units วัตถุที่ขึ้นรูปผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติที่ใช้คอนกรีตผสมกับเปลือกหอยนางรมหลังจากการประกอบอาหารในการผลิต หลักการในการออกแบบ EMU นี้ประสานขึ้นจากการแก้โจทย์ที่ศึกษาการไหลเวียนน้ำว่า คลื่นจากทะเลและกระแสน้ำที่ไหลงทะเลนั้นมีแรงปะทะที่สายตามองไม่เห็นอยู่ด้วย นอกจากความแรงของผิวน้ำเมื่อคลื่นเข้ากระทบฝั่งแล้ว ยังมีการม้วนวนของกระแสน้ำในแนวดิ่ง และการไหลแทรกไปตามรูปทรงของวัตถุ อุปมาเชิงภาพได้ว่ากระแสคลื่นจะแบ่งขนาดและแรงลงตามการเข้าปะทะกับวัตถุ คล้ายกับต้นไม้ที่กิ่งและยอดจะมีขนาดลดหลั่นกันลงไป

EMU ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับความสะดุดตาของรูปทรงที่คล้ายกับการได้แรงบันดาลใจมาจากก้อนปะการัง แต่ยังให้ประโยชน์ใช้สอยสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำที่ไม่แตกต่างกัน คือสามารถเข้าไปพักพิงจากแรงคลื่น และยังสามารถใช้เป็นที่ทำรัง ผสมพันธุ์ และวางไข่ได้ ซึ่ง Reef Design Lab บริษัทที่ Goad ก่อตั้งขึ้นเพื่อออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ เปิดรับความเห็น คำแนะนำ และยินดีพัฒนาร่วมกับนักวิจัยตามแต่ละกายภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหา

จากการประกาศรางวัล Good Design Award, Australia 2023 ที่ผ่านมา EMU ได้รับ 3 รางวัลจาก สาขา Sustainability 2023, Gold Winner (Engineering Design) และ Gold Winner (Product Design)

ภาพ : Alex Goa/ Reef Design Lab


You Might Also Like...