Design Kitchen & Home

Cell ชุดเครื่องแก้วที่ผลิตด้วยเครื่องตัดเลเซอร์


แม้จะเสียชีวิตไปเมื่อปี ค.ศ. 2016 แต่ Zaha Hadid ยอดสถาปนิกชาวอิรัก สตรีเพียงคนเดียวที่ออกแบบผลงานสถาปัตยกรรมได้วิจิตรทัดเทียมบุรุษเพศยังฝากผลงานออกแบบจำนวนหนึ่งไว้เป็นสมบัติแก่โลก นอกเหนือจากงานสถาปัตยกรรมแล้ว Zaha Hadid Design (ZHD) บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาแนวคิดและผลงานของ Hadid ออกไปสู่ตลาดออกแบบอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ ZHD เผยรายละเอียดสำหรับภาชนะและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารออกมาด้วยกันถึง 5 ชุด ได้แก่

Cell ชุดเครื่องใช้สเตนเลสสำหรับใส่อาหารที่ประกอบด้วยจาน ชามและถาด Pulse ชุดเครื่องแก้วก้นหนาที่ผลิตด้วยการหล่อขึ้นแบบพิมพ์ มีจุดเด่นคือ เส้นตั้งจากก้นภาชนะถึงยอดและหน้าตัดที่แปลกตา มีให้เลือกทั้งชาม จานรองและแจกันสำหรับจัดดอกไม้ Hew ชุดเครื่องแก้วที่ออกแบบเป็นโถและแก้วสำหรับดื่มน้ำ เป็นผลงานชุดที่ดูเรียบขรึมแต่มีรายละเอียดที่สะดุดตาคือเส้นตั้งเส้นเดียวบนข้างภาชนะที่เกิดจากการบากร่องในพิมพ์สำหรับหล่อขึ้นรูป ที่เส้นนี้จะแสดงสีของเนื้อแก้วชัดเจนขึ้นเมื่อบรรจุน้ำลงไป และ Swirl จานและถาดรองซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับการเกิดการเหวี่ยงตัวของเนื้อแก้วเป็นวงในขณะที่ผลิต ให้ความรู้สึกเหมือนมีภาชนะใบเล็กซ้อนอยู่ในภาชนะใบใหญ่

Woody Yao และ Maha Kutay สองผู้บริหารของ ZHD กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่เตรียมเสนอสู่ท้องตลาดทั้งหมดนี้เสมือนการขยายขอบเขตของงานออกแบบที่ Zaha Hadid เป็นผู้ริเริ่มไว้ในมิติของผลิตภัณฑ์ที่บอกเล่าเส้น จังหวะ ความเคลื่อนไหว รูปทรง ทิศทางและน้ำหนักที่เห็นได้ในผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของ Hadid ที่ถูกนำเสนอในรูปของสิ่งที่จับต้องได้

Cell คือผลงานที่พวกเขาภูมิใจนำเสนอมากที่สุด เพราะด้วยนวัตกรรมการผลิตเครื่องตัดด้วยเลเซอร์ทำให้เส้นและจังหวะที่ถูกออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างแม่นยำ และถ่ายทอดอัตลักษณ์ได้ไม่ผิดจากการประสานขึ้นรูปของทัศนธาตุต่างๆ อย่างมีความหมาย โดยพวกเขาให้ความเห็นเปรียบเทียบว่า Cell คือตัวแทนของการออกแบบที่เรียกว่า Cellular Organism หรือการจำลองเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมาอยู่ในงานออกแบบของ Hadid ซึ่ง ZHD ก็เห็นความเป็นไปได้ที่จะขยายผลงานชุด Cell นี้ให้มีผลิตภัณฑ์แบบอื่นออกมาอีก ส่วน Prime คือผลงานชุดสุดท้ายที่จะเตรียมวางแผนภายหลัง

ภาพ : Zaha Hadid Design, UK


You Might Also Like...