Lifestyle & Cooking News & Event

7 มิ.ย. “วันความปลอดภัยอาหารโลก” ซีพีเอฟ ชู ‘นวัตกรรม-รสชาติ’ ส่งต่อสุขภาพที่ดีเพื่อผู้บริโภค


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในห่วงโซ่การผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างหลักประกันโภชนาการที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและโลกอย่างยั่งยืน

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด ด้านการตลาด ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักดีถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญในการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซีพีเอฟจึงศึกษาวิถีชีวิตและเทรนด์อาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีทั้งของผู้บริโภค ภายใต้หลักการสำคัญ 3 ด้าน คือ นวัตกรรม (Innovation) สุขภาพ (Wellness) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลก (Planet) สอดคล้องกับแนวทาง “Food Standards Save Lives” ในวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day 2023)

“ซีพีเอฟ คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้อาหารแต่ละคำที่รับประทาน นอกจากรสชาติอร่อย จะต้องมีคุณค่ามากกว่าอาหารทั่วไป ขณะเดียวกันยังมองหาโอกาสในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์วิกฤติ” นางสาวอนรรฆวี กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญตลอดกระบวนการตั้งแต่อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปอาหาร อาทิ นำนวัตกรรมโปรไบโอติกพลัส (Probiotic Plus) มาใช้ในอาหารสัตว์ ยกระดับความปลอดภัยด้วยหลักการ Natural Prevention เสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่เจ็บป่วยง่าย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยา โดยผลิตภัณฑ์ไก่สดปลอดสาร ตราซีพี ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF ว่า ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและไม่ใช้ฮอร์โมน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันภายในโรงเรือนระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีระบบป้องกันโรค 100% สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคว่า อาหารปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

ซีพีเอฟ ยังนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาอาหารทางเลือก อาทิ ‘MEAT ZERO’ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช 100% ด้วยนวัตกรรม Plant–Tec เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ปราศจากคอเลสเตอรอล มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง รวมทั้งนวัตกรรมไส้กรอกอกไก่พริกไทยดำ แบรนด์ CP FI–IT รังสรรค์จากอกไก่คุณภาพ ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่ทันสมัยผนวกกับหลักโภชนาการที่ถูกต้องสร้างสรรค์สินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ชูจุดเด่นโปรตีนสูง 20 กรัม เทียบเท่ากับไข่ขาว 5 ฟอง ไขมันและโซเดียมลดลง การันตีด้วยรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาหาร” หรือ THAIFEX – Anuga Taste Innovation Show 2023 และรางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2023” หรือ Superior Taste Award 2023 จากสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาใช้ซ้ำ และย่อยสลายได้ ตลอดจนพัฒนาสินค้าคาร์บอนตํ่า ซึ่งปัจจุบันมากกว่า 800 รายการ ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และกว่า 50 รายการ ได้ฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. อาทิ

ไข่ไก่เคจฟรี ไข่ไก่สดปลอดสาร ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมกับรสชาติที่ถูกปาก ความสะดวกสบายในการรับประทาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟจะสร้างสรรค์และผลิตอาหารอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ในกลุ่มซีพีเอฟ เป็นผู้ส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั่วโลก


You Might Also Like...