Lifestyle & Cooking News & Event

เสียงสะท้อนจากคนไร้บ้าน กับ ‘ครัวปันอิ่ม’


ความต้องการจริงๆ ในวิกฤตโควิดที่หลายคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม คนไร้บ้านเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ โดยเฉพาะเขตพระนคร แม้จำนวนของคนที่กักตัวที่บ้าน และศูนย์พักคอยจะทรงตัว แต่พบว่ามีจำนวนประชาชนจำนวนไม่น้อย รอคอยความช่วยเหลือจำนวนไม่น้อย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จึงร่วมใจคนละไม้คนละมือ เติมพลังกาย และเยียวยาจิตใจ  ทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สู้กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สำนักงานเขตพระนคร และ สน.ชนะสงคราม ผนึกกำลัง เครือ CP-CPF มอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทานและหน้ากากอนามัย ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่คนไร้บ้าน บริเวณสวนหย่อมสิบสามห้าง เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในศูนย์พักคอย วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19

ร่วมส่งกำลังใจกันได้ที่>> https://www.facebook.com/147486028615956/posts/4779404575424055/?d=n


You Might Also Like...