News & Event

รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบอาหารจากใจซีพีเอฟ


ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมเสบียงอาหารแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ล่าสุดมอบอาหารพร้อมทานและน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่และลดภาระการจัดเตรียมอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สงสัย และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 420 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าพักกว่า 300 ราย ขณะเดียวกันยังมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ 100 คนต่อวัน สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและการดูแลผู้ป่วย คืออาหารและน้ำดื่ม ซึ่งที่ผ่านมามีภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับโรงพยาบาลสนามฯ โดยเฉพาะวันนี้ซีพีเอฟที่ถือเป็นพันธมิตรทางด้านวิชาการอยู่แล้ว ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่นำเอาความเชี่ยวชาญของบริษัทในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มาช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกครั้ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้รับประทานอาหารมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ

รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบอาหารพร้อมทานกว่า 20,000 แพ็ค และน้ำดื่ม 6,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจาก CPF ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน ให้แก่ รพ.สนามในต่างจังหวัด อาทิ จ.นครราชสีมา, จ.สระบุรี, จ.ลำพูน, จ.สมุทรปราการ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร


You Might Also Like...