News & Event

รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบอาหารจากใจซีพีเอฟ

Spread the love

ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมเสบียงอาหารแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ล่าสุดมอบอาหารพร้อมทานและน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่และลดภาระการจัดเตรียมอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สงสัย และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 420 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าพักกว่า 300 ราย ขณะเดียวกันยังมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ 100 คนต่อวัน สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและการดูแลผู้ป่วย คืออาหารและน้ำดื่ม ซึ่งที่ผ่านมามีภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับโรงพยาบาลสนามฯ โดยเฉพาะวันนี้ซีพีเอฟที่ถือเป็นพันธมิตรทางด้านวิชาการอยู่แล้ว ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่นำเอาความเชี่ยวชาญของบริษัทในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มาช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกครั้ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้รับประทานอาหารมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ

รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบอาหารพร้อมทานกว่า 20,000 แพ็ค และน้ำดื่ม 6,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจาก CPF ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน ให้แก่ รพ.สนามในต่างจังหวัด อาทิ จ.นครราชสีมา, จ.สระบุรี, จ.ลำพูน, จ.สมุทรปราการ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร


Spread the love

You Might Also Like...