Lifestyle & Cooking News & Event

ซีพีเอฟ รับรางวัล KFC Asia Recipe For Good Award 2022 คู่ค้าที่มีความเป็นเลิศด้านสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน


นายภาณุวัตร เนียมเปรม ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร เป็นตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ขึ้นรับรางวัล KFC Asia Recipe For Good Award 2022 จาก KFC ในงาน KFC Asia Supplier Conference 2023 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงแรม Sheraton Saigon นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

KFC มอบรางวัลนี้เพื่อยกย่องซีพีเอฟ ที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และที่สำคัญ ซีพีเอฟ สามารถผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานของ KFC ได้ครบถ้วน 100% ตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่ KFC กำหนดไว้ในปี 2571 มีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Responsible Supply Chain) ของ KFC ในการส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภคอย่างยาวนาน 

รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ที่ให้ความสำคัญสูงสุดในการผลิตและส่งมอบอาหารปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลหลักสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต นำ “หลักอิสระ 5 ประการ” (Five Freedoms of Animals) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลที่ทั่วโลกยอมรับมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทและฟาร์มของเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ดูแลคุ้มกันไม่ให้สัตว์เกิดความรู้สึกกลัวและอยู่ในภาวะเครียด ให้สัตว์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เติบโตอย่างเหมาะสม ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างอิสระ ควบคู่การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ (EVAP : Evaporative Cooling System) ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในโรงเรือน การให้อาหารและน้ำแก่ไก่อย่างเพียงพอ

ที่สำคัญ ซีพีเอฟมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ช่วยป้องกันและควบคุมโรค และนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มที่ทันสมัยช่วยติดตามสวัสดิภาพสัตว์ตลอดเวลา ช่วยให้ไก่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เจริญเติบโต สุขภาพดี แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย ซึ่งส่งผลต่อเนื้อสัตว์มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสาร และปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบีย

ซีพีเอฟยังเป็นภาคเอกชนไทยรายแรกนอกเขตสหภาพยุโรปที่ได้รับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ACP (Assured Chicken Production) ของประเทศอังกฤษ และมาตรฐาน QS Standard เป็นมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยอาหารในกลุ่มผู้บริโภคชาวเยอรมัน และยุโรป ล่าสุด ซีพีเอฟยังร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรด้านอวกาศระดับโลก เตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศ ซึ่งไก่จะต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยมาตรฐานอวกาศ (Space Food Safety Standard) เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับอาหารที่นักบินอวกาศรับประทานได้.


You Might Also Like...