News & Event

แนะนำวิธีเลือกซื้อและบริโภคปีกไก่ คอไก่อย่างปลอดภัย


เรื่องราวในโลกโซเชียลนั้นมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องลวง ซึ่งมีผลต่อความเชื่อและความรู้สึกของผู้รับข้อมูลพอสมควร มีหลายเรื่องที่ทำให้คนสับสน เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีคนโพสต์คลิปว่า “ห้ามกินไก่ 3 ส่วนนี้เพราะอันตราย” คือ ส่วนคอ โดยอ้างว่ามีต่อมน้ำเหลืองและมีเส้นเลือดมากเป็นที่รวมของแบคทีเรียและไวรัส ส่วนปีก อ้างว่ามีการฉีดฮอร์โมนถึง 4 ครั้งจนทำให้ไก่มี 3 ปีก และส่วนหัวซึ่งอ้างว่าสมองเป็นที่สะสมของโลหะหนัก เราจึงมาพูดถึงเรื่องนี้โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการมาพิจารณา คำตอบสั้นๆ แบบเด็ดขาดเลยคือ “ไม่จริง” โดยขออธิบายทีละประเด็น ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

1. ที่ว่าส่วนคอมีเส้นเลือดและต่อมน้ำเหลืองอยู่ทำให้เป็นที่สะสมของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนั้น ในความเป็นจริงแล้วเส้นเลือดมีทั่วร่างกาย หากมีเชื้อโรคอยู่ในเส้นเลือดจริงเชื้อเหล่านั้นจะทำอันตรายไก่ ทำให้ไก่ป่วยและตาย ก่อนที่จะโตจนสามารถส่งมาแปรรูปเป็นอาหาร

2. ที่ว่ามีการใช้ฮอร์โมนและสารเร่งโตจนทำให้ไก่มีถึง 3 ปีกนั้น อยากเรียนให้ทราบว่าไก่ 3 ปีกคือ “ไก่พิการ” เป็นความผิดปกติตั้งแต่ตอนเจริญเติบโตที่พบได้ต่ำมาก (ความรู้สึกประมาณว่าพบจิ้งจก 2 หาง, หมู 2 หัว, แมว 5 ขา) ส่วนที่ว่ามีการให้ฮอร์โมน 4 ครั้งก็ไม่เป็นความจริง เนื่องจากการใช้ฮอร์โมนในไก่เป็นสิ่งที่ “ผิดกฎหมาย” ทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการใช้ฮอร์โมนในไก่และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารมากว่า 30 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529)

3. ส่วนที่ว่าหัวไก่มีการสะสมของสารเคมีจากอาหารสัตว์นั้นก็เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับสายพันธุ์และระยะอายุของไก่จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด การใส่ยาหรือสารเคมีก็จะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอีกด้วย

อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อของไทยในปัจจุบันอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดยกรมปศุสัตว์และประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะทางยุโรปและญี่ปุ่น ที่สำคัญการเลี้ยงไก่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเนื่องจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้

1. มีการพัฒนาสายพันธุ์ ให้มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูง ทำให้ไก่โตเร็วตามเกณฑ์

2. มีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี ใช้การเลี้ยงเข้าและออกเป็นชุดๆ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองได้ จึงเป็นการควบคุมต้นทุน

3. มีโรงเรือนที่เสริมให้ไก่มีสุขสภาวะที่ดี มีการควบคุมอุณหภูมิ ปรับระยะเวลาการให้แสง และการควบคุมสภาพแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ไก่ออกกำลังและกินอาหารได้ตลอดเวลาไก่ก็จะโตเร็ว

4. มีการพัฒนาด้านคุณภาพของอาหารให้เหมาะกับอัตราการแลกเนื้อ เพื่อเน้นให้มีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่ครบถ้วน เหมาะสมกับไก่ในแต่ละช่วงอายุ ช่วยให้ไก่เติบโตเร็ว

5. การจัดการฟาร์มในปัจจุบันมีระบบการป้องกันโรคที่ดี มีการทำวัคซีนและการถ่ายพยาธิ เพื่อลดโอกาสการป่วยของไก่ และใช้ยาตามความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

6. ระยะเวลาในการเลี้ยงไก่เชิงอุตสาหกรรมสั้น ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าสมัยก่อนมากเพียงแค่ประมาณ 30-40 วันเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งฮอร์โมนให้เปลืองเงินและเกิดอันตราย

ดังนั้น มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการเลี้ยงไก่เชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบันค่อนข้างปลอดภัยจากฮอร์โมนหรือสิ่งอันตรายอย่างที่หลายๆ คนกลัวตามในคลิปที่แชร์ๆ กัน นอกจากนี้ การเลือกซื้อเนื้อไก่ที่สด สะอาด ควรสังเกตเนื้อไก่ที่ยังมีสีชมพูอ่อนๆ หนังไก่บางใส ไม่เหี่ยวย่น หรือฉีกขาดหลุดลุ่ย ลองกดดูเนื้อต้องแน่น ไม่มีกลิ่น หรือเมื่อลองจับไม่มีเมือก สีไม่เขียวคล้ำ ที่สำคัญควรเลือกจากแหล่งจำหน่ายที่มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้บริโภคไก่ที่สะอาดและปลอดภัย


You Might Also Like...