Lifestyle & Cooking News & Event

เซ็นทรัลพัฒนา ชนะ 3 รางวัลใหญ่ จากเวที Retail Asia Awards 2024 ประเทศสิงคโปร์


วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขึ้นแท่นผู้นำไทยคนแรก ชนะรางวัลใหญ่หนึ่งเดียว ‘CEO of the Year” จากเวทีระดับนานาชาติ Retail Asia Awards 2024 พร้อมพา “เซ็นทรัลเวิลด์” คว้าอีก 2 รางวัล คือ

ศูนย์การค้าแห่งปี ‘Mall of the Year’ และนวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ‘Marketing Initiative of the Year’ จากเวทีเดียวกัน ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำของเซ็นทรัลพัฒนาในการเป็น Global Player ที่มุ่งมั่นเป็น Place Maker หรือนักพัฒนาที่มองภาพใหญ่ โดยมีดลลัชนัย สุทธารมณ์, จักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, แฟรงก์ แคนเซลโลนี, วิเศษ สิงห์สัจจเทศ และอภิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ ร่วมแสดงความยินดี ณ ประเทศสิงคโปร์


You Might Also Like...