Category

People

Lifestyle & Cooking People

ชวนรู้จัก CE’HALO สตูดิโอเซรามิก ของ 3 นักปั้นอารมณ์ดี

CE’HALO สตูดิโอเซรามิก เจ้าของแบรนด์เซรามิกที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 เพื่อนสนิท เกิดเป็นสตูดิโอเล็กๆ เป็นเหมือนสถานที่ถ่ายทอดความสุขผ่านผลงานของตกแต่งบ้านแฮนด์เมดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเ […]…

Lifestyle & Cooking People

จูน เซคิโน (JUNSEKINO) ความสัมพันธ์ของงานออกแบบและการใช้ชีวิตผ่านสายตาของสถาปนิก

เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับ คุณจูน เซคิโน จาก JUNSEKINO Architecture + Design สถาปนิกที่จะมาพูดถึงบริบทของงานออกแบบที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้าง สภาพแวดล้อม และการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทำให้ผลงาน […]…

Lifestyle & Cooking People

สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ออกแบบอย่างเข้าใจและเชื่อมโยงถึงกัน

คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ กับการทำงานด้านแลนด์สเคปและสถาปัตยกรรมมากว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย และมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงถึงกัน ผลงานที่ออกมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของ […]…