Lifestyle & Cooking News & Event

หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 12


กรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สยามพิวรรธน์ และเครือสหพัฒน์ จัดงาน หนูด่วนชวนกินเจปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม  2562 ณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ และลานอเนกประสงค์ทางเดินเชื่อมบีอาร์ทีสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

3

2

คีรี  กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอสกล่าวว่า ‘หนูด่วนชวนกินเจ’ เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯได้จัดให้บริการอาหารเจฟรีแก่ประชาชน ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 12 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญ งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

4

โดยในปีนี้ได้นำวัตถุดิบ 8 เซียน “เสริมมงคลชีวิต กินแล้วสุขภาพดี” ประกอบด้วย ดอกไม้จีน พุทราจีน เกาลัด แปะก๊วย กวางตุ้งฮ่องเต้ เห็ดหอม เม็ดบัว เต้าหู้เหลือง มาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร ซึ่งในปีนี้กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตร เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สยามพิวรรธน์  และเครือสหพัฒน์ มาร่วมจัดงานเป็นปีที่ 2 โดยนำซุ้มอาหารเจหลากหลายเมนู และผลิตภัณฑ์อาหารเจมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับประทาน

6

7

ในเทศกาลกินเจนี้กลุ่มบริษัทฯและพันธมิตรพร้อมใจใช้ ภาชนะ จาน ช้อน ส้อมและแก้วน้ำดื่ม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มาบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม

8

9

และบริเวณลานอเนกประสงค์ทางเดินเชื่อมบีอาร์ทีสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานอีกหนึ่งแห่งได้นำอาหารจีนจากร้านชื่อดัง “เชฟแมน” มาให้บริการอาหารเจแก่ประชาชนตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน


You Might Also Like...