Kitchenware

Brush it Off : แปรงนี้สำหรับผัก


สำหรับผักหัวประเภทมันกลุ่มต่างๆ นั้น สังเกตไหมว่าเชฟหลายคนเลือกที่จะเสิร์ฟทั้งเปลือก ด้วยต้องการให้เห็นสีสันที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของผักแต่ละชนิด แต่การจะทำแบบนั้นได้ เชฟก็ต้องนำผักหัวเหล่านั้นมาล้างและขัดเอาเศษดินหรือคราบสกปรกต่างๆ ออกจนหมดเสียก่อน ซึ่งในขั้นตอนนี้อุปกรณ์สำคัญก็คือ “แปรง” ตัวช่วยในการทำความสะอาดผักได้อย่างหมดจดยิ่งขึ้นนั่นเอง

และประโยชน์ของแปรงผักก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำความสะอาดผักหัวที่จะเสิร์ฟทั้งเปลือกเท่านั้น ผักชนิดอื่นๆ ก็สามารถใช้แปรงในการทำความสะอาดได้เช่นกัน โดยเฉพาะผักที่ต้องนำมาแช่เก็บไว้ในตู้เย็นหรือชั้นวางผัก ซึ่งเป็นที่ๆ เราควรเน้นเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ เพราะคงไม่มีใครอยากจะเปิดตู้เย็นหรือชั้นวางมาเจอกับผักที่ยังมีเศษดินติดอยู่อย่างแน่นอน

โดยทั่วไปขนของแปรงแบบนี้จะเป็นแปรงขนแข็งเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นแปรงขนอ่อนก็สามารถนำมาใช้ทำความสะอาดผักที่มีผิวบอบบางอย่างเห็ดได้ ด้วยการใช้ปัดเศษดินและฝุ่นออกจากดอกเห็ดโดยไม่ต้องกลัวว่าเห็ดจะช้ำหรือเป็นรอย

การดูแลรักษา
1. ควรทำความสะอาดแปรงอย่างละเอียดโดยเฉพาะแปรงที่ใช้ขัดเศษดิน เวลาล้างให้แช่น้ำสบู่ผสมน้ำอุ่นแล้วใช้มือหรือแปรงแบบเดียวกันปัดเอาเศษดินที่ติดอยู่ตามขนแปรงออกจนหมด
2. หลังจากล้างแล้วให้นำไปตากจนแห้งสนิท ก่อนเก็บให้ลองเคาะแปรงแรงๆ ดูว่ายังมีเศษดินหลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ามีควรนำไปล้างซ้ำ
3. การตากแปรงควรตากไว้จนขนแปรงและด้ามแปรง (ด้ามไม้) แห้งสนิท แล้วจึงเก็บเพื่อป้องกันเกิดเชื้อรา

จากคอลัมน์ Utensils & tools Vol.161 มกราคม 2563


You Might Also Like...