Lifestyle & Cooking News & Event

“บิล เบนสเลย์” ร่วมงาน Thailand Tourism Forum 2020


“บิล เบนสเลย์” (Bill Bensley) หรือ “วิลลี่ วองก้า” แห่งการออกแบบโรงแรมที่มีเอกลักษณ์หลายแห่งทั่วโลก ได้เข้าร่วมงาน Thailand Tourism Forum 2020 สุดยอดประชุมสัมมนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมเปิดตัว “Sensible Sustainable Solutions” คู่มือเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมและนักพัฒนาเริ่มต้นเส้นทางสู่อนาคตที่สะอาดกว่านี้ ซึ่งประกอบด้วยชุดของแนวคิดและคำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีทำให้ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “BIG BANG” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความสำคัญ ปัญหา และทางออกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย ภายในงานประกอบด้วยกูรูนักคิดจากทั่วเอเชียมาร่วมอภิปราย นำโดย“บิล เบนสเลย์” Creative Director แห่ง BENSLEY และ “แจสเปอร์ ปาล์มควิส” ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ STR นักวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมโรงแรม

ร่วมด้วยผู้บริหาร-นักคิดรุ่นใหม่ ที่มานำการอภิปรายในประเด็น Millennial Travel  อาทิ บอนน์ ปรมาเจริญโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำหรับ YOO Worldwide ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยปฏิวัติการท่องเที่ยวเชิงกัญชา (Cannabis Tourism) ให้เกิดขึ้น และ คงชนก แพร่พิพัฒน์มงคล ผู้จัดการโครงการนวัตกรรม Fuchsia MuangThai Life Assurance ที่มาในหัวข้อความร่วมมือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้เสนอถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Tourism Concepts ที่สามารถช่วยให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในเชิงบวกและยั่งยืนได้สอดคล้องกับแนวโน้มสังคมและนักเดินทางชั้นนำของโลก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ


You Might Also Like...