Lifestyle & Cooking News & Event

บางกอกแอร์เวย์สสนับสนุนเที่ยวบินพิเศษแก่สภากาชาดไทย


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับสภากาชาดไทย โดยจัดเที่ยวบินพิเศษ (ไป-กลับ) เส้นทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (สงขลา) ในโอกาสที่จัดกิจกรรมออกหน่วยอาสา เพื่อบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)


You Might Also Like...