Lifestyle & Cooking News & Event

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิตจัดกิจกรรมออนไลน์สุดพิเศษ “New Year – New Yourself”


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจัดกิจกรรมออนไลน์สุดพิเศษ “New Year – New Yourself” นำโดย คุณบุปผาวดีโอวรารินท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรให้เกียรติกล่าวต้อนรับลูกค้าและเปิดงาน โดยกิจกรรม“New Year New Yourself” ได้รับเกียรติจากคุณสราวุธเฮ้งสวัสดิ์ หรือ นิ้วกลมนักเขียนชื่อดังมาส่งมอบแรงบันดาลใจมากมายที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมความรู้ที่เป็นประโยชน์ และความสุข ความสนุกสนาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่งและพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมลูกค้าเพิ่มเติมได้ที่https://ktaxa.live/customer-activity-pr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ที่โทร 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


You Might Also Like...