Lifestyle & Cooking News & Event

อวานี พัทยา รีสอร์ท ปันน้ำใจตั้งตู้ปันสุข


โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อร่วมแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 และยังเป็นช่องทางบริจาคสำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์ภายใต้แนวคิด หยิบไปแต่พอดี หากมีให้แบ่งปัน สร้างความสุขใจแก่ผู้ให้ และอิ่มใจอิ่มท้องแก่ผู้รับ

โดยจัดตั้งตู้ปันสุข 2 แห่งคือ ด้านหน้าโรงแรมบนถนนสายสอง และแห่งที่ 2 ตั้งอยู่หน้า อวานี ฟาร์ม บริเวณวัดญาณสังวราราม การจัดตั้งตู้ปันสุขนี้ สร้างความสุขใจแก่ผู้ให้ และอิ่มใจอิ่มท้องแก่ผู้รับ


You Might Also Like...