Design Kitchen & Home

UPLÅ : Stouffville สนามผจญภัยที่มีแทรมโพลีนใหญ่สุดในแคนาดา และเป็น Jungle Gym


Stouffville เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่ราวๆ 3 หมื่นคน ในพื้นที่เพียง 5.5 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Lake Ontario แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ทรัพยากรทางน้ำที่สำคัญของรัฐและประเทศแคนาดา อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองนี้อยู่ระหว่าง 10-15 องศาเซลเซียสต่อปี โดยในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง 20-28 องศาเซลเซียส ด้วยอิทธิพลของความเย็นจากทะเลสาบ กิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองนี้ที่รองรับนักท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการเดินป่า/Trekking ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

Mont St-Grégoire, Quebec: 15/10/2022 Photo Bernard Brault UPLA par Arbraska

The Trekking Group ผู้ประกอบการก่อสร้างและบริหารจัดการ UPLÅ สนามผจญภัยที่ประสบความสำเร็จจากสาขาแรกที่ Mont-Saint-Grégoire ในรัฐมอนทรีออล มองเห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจและศักยภาพของกายภาพในที่ดิน จึงสร้าง UPLÅ : Stouffville ให้เป็นสนามผจญภัยที่มีแทรมโพลีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดา และยังเป็น Jungle Gym ที่สร้างจากเชือก เชือกนิ่มและสายลวดยึงโยงที่มีจุดให้เลือกเล่นได้อย่างอิสระ ทั้งบันไดวน เขาวงกต อุโมงค์เชือก สะพานเชือก กำแพงตาข่าย สระบอล และเบาะสนาม

โครงสร้างหลักของ UPLÅ : Stouffville คือโครงสร้างโครงขึง (Cable Structure บ้างก็เรียก Tensile Structure) ที่ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ผสมผสานกับการตั้งเสาเพื่อขึงให้โครงสร้างทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักและความแข็งแรงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งใช้ข้อจำกัดทางกายภาพออกแบบแบ่งพื้นที่ให้สามารถทำกิจกรรมและเล่นสนุกได้หลากหลายแตกต่างกัน ทั้งยังได้ประโยชน์แฝงที่มาจากความร่มรื่นในพื้นที่คือการพรางแสงแดด ความสดชื่นจากลมลัดทุ่งที่พัดผ่านเข้าในพื้นที่และเสียงแมลงกรีดปีก

UPLÅ : Stouffville เปิดให้บริการเฉพาะการนัดจองล่วงหน้าเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และคิดค่าเข้าใช้บริการตามช่วงอายุ โดยคิดราคาของเด็กตั้งแต่ 5-17 ปีไว้สูงกว่าผู้ใหญ่ ด้วยมีพื้นที่ให้ปีนป่ายมากกว่า และด้วยความตั้งใจให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการได้ทุกเดือน การออกแบบไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนจึงเป็นอีกเอกลักษณ์ที่ทำให้สถานที่ดูมีชีวิตชีวาไปอีกแบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งให้บรรยากาศแปลกตาสมกับการเป็นสนามผจญภัย

ภาพ : The Trekking Group, QC


You Might Also Like...