Design Kitchen & Home

รังสรรค์พื้นที่ทำงานให้สอดรับพฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างจากโมเดอร์นฟอร์ม


“AB Workplace-Activity Based Working Solutions” คือแนวคิดรังสรรค์พื้นที่ทำงานให้สอดรับพฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างจากโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อออฟฟิศยุคใหม่ที่ต้องคำนึงถึง Activity Based Working หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ โดยปัจจุบันมีพนักงานหลากหลายเจเนอเรชันที่มีมุมมองและทัศนคติต่างกัน การสร้างพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกวัยได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและสานความสัมพันธ์ ก็จะช่วยส่งผลให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดย AB Workplace ถูกออกแบบภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ Focus พื้นที่สร้างสมาธิเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน, Connect พื้นที่รวบรวมและแลกเปลี่ยนไอเดีย และ Recreation พื้นที่ผ่อนคลายเพื่อการทำงานที่ยาวนาน

จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมของเราจึงปรับเปลี่ยนไปด้วย ฉะนั้นการจัดสรรพื้นที่ให้อำนวยความสะดวก มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อการทำงานไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศที่ดี ล้วนส่งผลต่อความสุขของพนักงานที่ต่อยอดมายังประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

1. A-Series ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในสไตล์อบอุ่น โดดเด่นด้วยดีไซน์ขาอะลูมิเนียมลายไม้ ให้ความรู้สึกสบายตา และเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ฉากกั้นสามารถยกออกได้เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทำให้ดูโล่ง

A-Series (1)_re

A-Series (2)_re

2. N-Series ชุดโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ที่รองรับรูปแบบการทำงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือพับฉากที่กั้นลงก็สามารถเป็นโต๊ะประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่การนำเสนองานผ่านหน้าจอ การทำงานแบบ Sit-to-Stand ไปจนถึงรูปแบบการทำงานบนโซฟา ซึ่งเป็นวิธีการทำงานแบบกึ่งทางการ เพราะทุกพื้นที่สามารถตอบโจทย์การงานได้อย่างแท้จริง

N-Series (1)_re

N-Series (2)_re

3. Stand ชุดโต๊ะทำงานแบบไม่ทางการ สำหรับการนั่งพูดคุยระดมความคิด หรือการทำงานคนเดียว รองรับการทำงานทั้งแบบยืนและนั่งทำงานด้วย Bar Stool โดดเด่นด้วยดีไซน์ขาเฉียง ทำให้ดูโปร่งสบายตา

Stand (1)_re


4. Level
เก้าอี้ที่ออกแบบให้ผู้ใช้งานเกิดอิริยาบถหรือเพิ่มการเคลื่อนไหวมากขึ้น ลดอาการบาดเจ็บจากการนั่งทำงานนานๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

Level (2)_re

5. Lift โต๊ะทำงานปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้าได้ทั้งสองข้าง ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งรูปแบบนั่งและยืน ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวในการทำงาน

Lift (1)_re

Lift (2)_re

Material Source : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) www.modernform.co.th Facebook /modernformfurniture


บทความจากคอลัมน์ “Inventories” นิตยสาร @Kitchen ฉบับที่ 132 ประจำเดือนสิงหาคม 2560


You Might Also Like...