Garden Kitchen & Home

8 ต้นไม้เล็กมงคล วางแต่งโต๊ะทำงานช่วยเสริมดวง


8 ต้นไม้เล็กมงคล วางแต่งโต๊ะทำงานช่วยเสริมดวง
ตัวช่วยนำโชคของคนทำงาน เพราะทั้งสวยงามและดูแลง่าย แถมขนาดต้นยังไม่ใหญ่ ปลูกได้ในร่มอีกด้วย 8 ต้นไม้เล็กมงคลนี้จะมีอะไรบ้าง ตามเรามาดูกันเลย

1.ต้นเหรียญเงิน

2.ต้นช้อนเงินช้อนทอง

3.ต้นเงินไหลมา

4.ต้นออมเงิน ออมทอง

5.ต้นเศรษฐีเรือนใน

6.ต้นใบเงินใบทอง

7.ต้นมณีล้อมเพชร

8.ต้นกวนอิม


You Might Also Like...