Tag: royal project


Cooking, Lifestyle & Cooking

ทำเมนูง่ายๆจากผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวง โดย เชฟเมย์ – Top Chef

โครงการหลวง( Royal project) เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2512  ปัจจุบันผลผลิตของโครงการหลวงมีหลากหลายที่เห็นอยู่เป็นประจำคือ ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ทั้งแบบสดและแห้งคุณภาพสูงแต่ราคาไม่แพง แน่นอนว่าคงมีหลายครอบครัวเลือกที่จะซื้อผัก ผลไม้ของโครงการหลวงเป็นประจำ  และเพื่อเป็นไอเดียในการนำผลิตภัณท์เหล่านั้นมาทำอาหารเชฟเมย์ – พัทธนันท์  ธงทองจากรายการ Top chef เจ้าของร้าน Monkey’s Kitchen เชียงใหม่ จะมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารคาว และ หวานจากผลิตภัณท์โครงการหลวงแบบง่ายๆให้ได้ชิมกัน Read more