Tag: life


Idea, Kitchen & Home

4 กลเม็ดเร่งด่วน จัดบ้านสะอาดไร้มลพิษอย่างมืออาชีพ

มลภาวะที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรา ทั้งฝุ่น ควัน สารเคมี ดูเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง แม้ภายในบ้านที่เราคิดว่าปลอดภัย แต่รู้ไหมว่ามลพิษในบ้านมีความเข้มข้นมากกว่านอกบ้านถึง 4 เท่า เนื่องจากอากาศพิษในบ้านระบายให้สูญสลายตามธรรมชาติได้ยาก จึงถูกขังให้อัดอยู่แต่ในบ้านเท่านั้น Read more