Tag: designer

Lifestyle, People

Ms. Amy Devers & Mr. Derek Chen กับเรื่องราวแรงบันดาลใจและงานดีไซน์

Professional ฉบับนี้จะพาทุกคนไปพูดคุยกับ Ms. Amy Devers ผู้ที่มีความสามารถรอบด้านเกี่ยวกับงานดีไซน์ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการทำรายการ Clever ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่ทำงานเบื้องหลังงานออกแบบและดีไซน์ต่างๆ และ Mr. Derek Chen ดีไซน์เนอร์และเจ้าของบริษัท Council Inc. แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกัน ที่จะมาบอกเล่าแรงบันดาลใจผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน

Read more