Tag: cozy


Home Decor

ทริคง่ายๆ ในการสร้างมุมพักผ่อนในบ้าน

“ Cozy แปลตามตัวว่า บรรยากาศสบายๆ สำหรับในการออกแบบเรามักเลือกใช้คำว่า Cozy มาสร้างความรู้สึกในพื้นที่พักผ่อนสำคัญในบ้าน แล้วอะไรที่สามารถสร้างบรรยากาศสบายๆให้เกิดขึ้นในครัวและมุมรับประทนอาหารได้บ้าง” การเริ่มต้นคิดและสร้างแนวทางในการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการวาง Planing การสร้างความเชื่อมต่อของ Zoning ภายในบ้าน รวมไปถึงการเลือกใช้ Material โดยการเลือกใช้ Material ที่มีสีเรียบง่ายอบอุ่น ไม่ฉูดฉาดจะถูกนามาใช้ในพื้นที่ Material ประเภทไม้ก็จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกได้ไม่น้อย แต่ก็มีข้อควรคำนึงถึงในการเลือกใช้ Material บางชนิดเช่น ผ้าบุต่างๆ แม้ผ้าจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นสบาย แต่การเลือกใช้ผ้าในบริเวณที่สัมผัสกลิ่น หรือเสี่ยงต่อการเลอะ คราบต่างๆก็มีผลเช่นกัน เพราะผ้าจะดูซับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาเก็บไว้ ทางที่ดีควรเลือกใช้วัสดุทดแทน หรือชนิดอื่นในพื้นที่ๆอาจเกิดปัญหาในการใช้งานดังกล่าว เช่น หนังเทียม เป็นต้น และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากสาหรับการสร้างการรับรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ “แสง” ทั้งการวางตำแหน่งเพื่อรับแสงจากธรรมชาติที่เหมาะสม และการสร้างแสงประดิษฐ์ ซึ่งนอกจากแสงที่ให้ความสว่างเพื่อตอบสนอง…

Read more