Tag: award


News & Event

มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2018

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ  Money & Banking Awards 2018 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ได้แก่ อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2560 (Financier of the Year 2017) ชาติศิริ  โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2561 (Bank of the Year 2018) ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ…

Read more