Tag: เซรามิก. สตูดิโอ


Lifestyle & Cooking, People

Ce’ halo สตูดิโอเซรามิกเล็กๆ ของ 3 นักปั้นอารมณ์ดี

Cehalo แบรนด์เซรามิกที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 เพื่อนสนิท เกิดเป็นสตูดิโอเล็กๆ เป็นเหมือนสถานที่ถ่ายทอดความสุขผ่านผลงานของตกแต่งบ้านแฮนด์เมดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
Read more

Lifestyle & Cooking, People

Aoon Pottery ความสุขเล็กๆ ของคุณง้วนกับสตูดิโอเซรามิกและคาเฟ่แสนอบอุ่น

การทำงานเซรามิกช่วยกล่อมเกลาให้เรามองอะไรเป็นกลางมากขึ้นในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือสิ่งของ บางชิ้นเราอาจจะมองว่ามันไม่สวย แต่สำหรับคนอื่นอาจจะมองว่ามันสวยมาก เหมือนเวลาเรามองคน ให้เรามองกลางๆ ไว้ ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้น
Read more