Tag: อีเว้นท์

News & Event

” From now from here” อีเว้นท์แสนอบอุ่นของคนรักงานคราฟท์

เคยรู้สึกไหมว่าวิถีชีวิตของคนเมืองทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้นทำให้บางครั้งเราหลงลืมเรื่องราวของศิลปะ จนสิ่งเหล่านี้ ค่อยๆเลือนหายไป นี่จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินงานคราฟท์ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษางานหัตถกรรมดั้งเดิมเอาไว้ เพื่อให้คนเมืองได้มีโอกาสเข้าถึงมากขึ้น จึงเกิดเป็นงานดีๆ ที่ชื่อว่า ” From now from here ” By Tsunagu Tsunageru Project งานจัดแสดงผลงาน ของ 4 ครอบครัวที่มีแนวความคิดเดียวกัน ทั้งในเรื่องงาน ศิลปะ หัตถกรรม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและรูปถ่าย ออกมาในแบบฉบับของตัวเอง
Read more