Lifestyle, People

ออกแบบบ้านให้เหมาะสมปลอดภัย ดีต่อผู้สูงอายุ และสมาชิกทุกคนในบ้าน

เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ อาจารย์จากภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็น Universal Design ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ เด็ก หรือคนทุกเพศทุกวัยก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย คล่องตัว และปลอดภัย รับรองว่าได้สาระความรู้นำไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองแน่นอนค่ะ
Read more