feature-emquatier

ปทุมมาราชินีป่าฝน ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์, กระทรวงพาณิชย์, สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน ประจำปี ๒๕๖๑” Emporium Emquartier The Queen of Tropical Rainforest 2018

IMG_4694

เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานปณิธานแม่หลวง จัดแสดงผลงานหัตถศิลป์รวมไปถึงสินค้าและนวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกระเจียวและปทุมมา ร่วมชมประติมากรรมหนุมานอมพลับพลาความสูงกว่า ๗ เมตร ที่ประดับประดาโดยกกระเจียว,ไฮเดรนเยียและพันธ์ไม้อื่นๆกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอก โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๓ สิงหาคม ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

FG_10265

โดยไฮไลท์ของงานในปีนี้นอกจากการแสดงประติมากรรมหนุมานอมพลับพลาความสูงกว่า ๗ เมตรที่ประดับประดาไปด้วยกระเจียว, ปทุมมา, ดอกไฮเดรนเยียและพันธ์ไม้อื่นๆ กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอก โดยได้รับการสนับสนุนดอกไฮเดรนเยียจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปลรูปจากกระเจียวและปทุมมามากมาย

IMG_4628

อาทิผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ๑๐๐% โดยสีที่ได้เป็นสีจากกระเจียวสายพันธุ์ต่างๆที่ให้สีที่แตกต่างกัน ซึ่งกลีบกระเจียวที่ใช้ในการย้อมจะทำให้เส้นใยที่นำมาทอมีความนุ่มต่างจากสีย้อมผ้าทั่วไปที่ทำให้เนื่อผ้ามีความกระด้าง,ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าทอย้อมสีกระเจียว อาทิกระเป๋า,เสื้อผ้า,ผ้าพันคอพร้อมอบกลิ่นกระเจียวครั้งแรก,ผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดกระเจียว รวมถึงอาหารปรุงสำเร็จ อาทิ เมี่ยงกระเจียว, น้ำพริกกระเจียว, ข้าวตังกระเจียว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการกระเจียวเพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ ๓ โครงการ CSR ของ อุทยานไม้ดอก เพ ลาเพลิน ที่สนับสนันให้เด็กๆ ในพื้นที่สร้างรายได้จากการปลูกกระเจียวและปทุมมามาจำหน่ายให้กับอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

FG_25608