Lifestyle & Cooking


Lifestyle & Cooking, People

One and a half Architects กับงานออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นตัวเอง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่างานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแล้ว เรื่องของดีไซน์ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ Professional ฉบับนี้จะชวนทุกคนไปพูดคุยกับ คุณโอตี่-วิชาญ ก่องนอกและคุณโบ้-จารุพงศ์ อึ้งศิริสกุล ถึงความความเรียบง่ายที่สะท้อนคาแรกเตอร์และความเป็นตัวเองผ่านผลงานของ One and a half Architects
Read more