Food


Food

แจกสูตร Once Upon A Time ขนมหวานน่าทาน By chef ข้าวโอ้ต

@Kitchen ชวนเชฟข้าวโอ๊ต-รุจิกร มั่งมี Executive Chef จากร้าน The’ Tea house มารังสรรค์เมนู Once Upon A Time ขนมหวานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงฤดูฝนที่เพิ่งผ่านไป พร้อมแล้วก็ตามมาเลย

Read more