thumb @kit

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Advertising Workshop Showcase 2016: AD of Thrones

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2016 : AD of Thrones ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษาทีมที่ดีที่สุด และมีตัวแทนจากบริษัทโฆษณาชื่อดังร่วมให้เกียรติในการรับฟังและให้คำแนะนำงาน ทั้งนี้กลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตร จาก ผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในปีนี้นำเสนองานภายใต้แนวคิด “AD of Thrones” โดยในปีนี้มีผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 3 ตราสินค้า ได้แก่ Glendee, Yayoi และ Kidkid ซึ่งแต่ละสินค้า (product) มีดินแดนของตนเอง ในแต่ละดินแดนก็มีตราสินค้ามากมาย โดยการจะชนะใจลูกค้าและได้มาซึ่งบัลลังก์การสื่อสารนั้นต้องอาศัยการเข้าใจและการทำการสื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภค โดยในหนึ่งดินแดนสินค้าจะมีเพียงหนึ่งการสื่อสารเท่านั้นที่จะได้ครอบครองบัลลังก์ หรือได้เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค

ในปีนี้ทีมที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า สำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ ได้แก่ “ทีม Addicted” ภายใต้แนวคิด “Cook Count” ทีมที่ชนะการประกวดสำหรับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแท่งทอดกรอบเกลนดี้ ได้แก่ “ทีม A Hook” ภายใต้แนวคิด “มันมันส์แบบไม่มัน” และทีมที่ชนะการประกวดสำหรับผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งคิดคิด ได้แก่ “ทีม Survivor” ภายใต้แนวคิด “Classic Confident”

2_re

3_re

4_re